Äri lõpetamine

Lõpetamine on sama loomulik äri etapp nagu selle alustamine. Sagedasti on likvideerimine aga palju keerulisem protsess kui asutamine, kuna majandustegevuse käigus luuakse palju õigussuhteid, kohustusi ja isegi – võlu.

Otsustades äri sulgeda, peab ettevõtja, arvestades majanduslikku olukorda, tegema valiku: kas lõpetamine või pankrot.

Kui tegemist on lõpetamisega, lahendatakse küsimus äriühingu osalejate koosolekul ja pooldava otsuse puhul alustatakse pikk ja keeruline likvideerimismenetlus, mille käigus likvideerijad lõpetavad äriühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara jaotatakse osalejate vahel vastavalt nende osakute nimiväärtustele; pärast seda äriühing kustutatakse äriregistrist.

Pankrot lahendatakse teisiti. Peamiseks erinevuseks sel juhul on see, et äriühing ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudmisi. Selle olukorra ilmnemisel peab äriühingu juhatus esitama pankrotiavalduse kohtule. Tuleb eriti märkida, et pankrotiavalduse esitamine on juhatuse liikmete kohustus, mille täitmata jätmisel võib tekkida tsiviil- ja isegi kriminaalõiguse vastutus. Pankrotiavaldusega võib kohtusse pöörduda ka võlausaldaja, kuid peamine tingimus sel juhul on sama – võlgniku maksejõuetus.

Kõik ülalkirjeldatud juhud on päris keerulised nii majanduslikult kui ka juriidiliselt ning lahendada neid ilma eriteadmisteta on sageli võimatu. Me võime alustada suulisest nõupidamisest, mille tulemusel Te saaksite ise otsustada, millises mahus on Teil vaja meie töötajate abi.

Meie kollektiiv ootab Teid ja on alati valmis aitama nii juuriidilistes kui ka raamatupidamisküsimustes.

Uudised

Kontaktisiku teenus

15.01.2018 jõustus Äriseadustiku muudatus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle juhatus asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all)

Juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuste hinnaks on 32 EUR kuus.

12.02.2018

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 07.09.2011

Uudised

Äri lõpetamine

© 2005–2023 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group