Tööõigus


Tööõigussuhete valdkonnas tekkib rohkem kui kusagil mujal vajadus lahendada konflikte nende suhete peaosaliste - töötaja ja tööandja - vahel.

Selliste situatsioonide vältimiseks osutavad ABConsult juristid abi töötajatega töölepingute, varalise vastutuse lepingute, töösisekorra eeskirjade, ametijuhendite koostamises ning esindavad tööandjate huve töövaidluskomisjonides.

Meie aitame tööõigussuhete osalistel vältida komplitseeritud olukordade tekkimist, kui aga selline olukord on juba tekkinud, - leiame sellest väljapääsemiseks ratsionaalse tee.

Uudised

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 07.09.2011

Hotell Pärnus

Külastage meie partnerine hotelli Pärnus Green Villa. 07.09.2011

Uudised

© 2005–2017 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group