Tööõigus


Tööõigussuhete valdkonnas tekkib rohkem kui kusagil mujal vajadus lahendada konflikte nende suhete peaosaliste - töötaja ja tööandja - vahel.

Selliste situatsioonide vältimiseks osutavad ABConsult juristid abi töötajatega töölepingute, varalise vastutuse lepingute, töösisekorra eeskirjade, ametijuhendite koostamises ning esindavad tööandjate huve töövaidluskomisjonides.

Meie aitame tööõigussuhete osalistel vältida komplitseeritud olukordade tekkimist, kui aga selline olukord on juba tekkinud, - leiame sellest väljapääsemiseks ratsionaalse tee.

Uudised

Kontaktisiku teenus

15.01.2018 jõustus Äriseadustiku muudatus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle juhatus asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all)

Juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuste hinnaks on 32 EUR kuus.

12.02.2018

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 07.09.2011

Uudised

© 2005–2022 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group