Võlaõigus

Leping on võlaõigussuhete aluseks, sellega puutute Te kokku pidevalt ja pole vajadust järjekordselt meelde tuletada selle institutsiooni tähtsust nii äritegevuses kui ka igapäevases elus.

Kahjuks partnerite vaheliste suhete vormistamisel kasutatakse sageli ebaõigetest allikatest võetud šabloontekste. Asjale selline lähenemine võib tähendada vähemal määral tulutut ajakulu, mõningatel juhtudel aga põhjustada suurt varalist kahju.

Ebameeldivaid tagajärgi aitab vältida õigeaegselt saadud konsultatsioon, asjatundlikud läbirääkimised, korrektselt koostatud leping.

On vaja meeles pidada, et lepingu kirjalik tekst peab kajastama poolte tegelikku tahet, mis omakorda peab olema kujundatud olukorra püsival mõistmisel. Saada läbi juristi abita asjale sellise lähenemise korral ei pruugi olla võimalik..

ABConsult võtab vastu eellepingulistes läbirääkimistes, koostab konkreetse tsiviilõigusliku lepingu, teeb juba olemasolevate lepingudokumentide ekspertiisi, osutab vajalikku nõustamist ja vajadusel abistab juba sõlmitud lepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel.

Pidage meeles, et õigusabi on efektiivsem enne, aga mitte pärast dokumendi allakirjutamist. Kokkuhoid juristi arvelt antud liiki küsimustes võib kaasa tuua palju tõsisemat kahju.

Uudised

Kontaktisiku teenus

15.01.2018 jõustus Äriseadustiku muudatus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle juhatus asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all)

Juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuste hinnaks on 32 EUR kuus.

12.02.2018

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 07.09.2011

Uudised

© 2005–2023 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group