Tehingud kinnisvaraga

Kinnisvaraga seotud küsimused kuuluvad kõige aktuaalsemate, sageli väga valulike hulka.

Sageli tekivad sellel pinnal konfliktid, mis tingitud kellegi pahausksusest või siis kinnisvara käsitavate õiguste ja kohustuste elementaarsest mittetundmisest.

ABConsult pakub rõhuva enamuse kinnisvaraga seotud juriidiliste probleemide lahendamist:

  • mistahes kinnisvaratehingute juriidiline ekspertiis;
  • meie töötajate osavõtt koos kliendiga ostu-müügilepingu, hoonestusõiguse, pandi-, rendi- ja muude kinnisvaralepingute ettevalmistamises ja vormistamises, kaasa arvates abi osutamine nimetatud lepingute notariaalse tõestamise tagamiseks;
  • abi osutamine kinnisvaratehingute sõlmimiseks vajalike dokumentide kogumises ja esitamises;
  • konsulteerimine kinnisvaraga seotud maksuküsimustes.

Uudised

Kontaktisiku teenus

15.01.2018 jõustus Äriseadustiku muudatus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle juhatus asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all)

Juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuste hinnaks on 32 EUR kuus.

12.02.2018

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 07.09.2011

Uudised

© 2005–2023 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group