Broneerimistungimused

Valmisfirma broneerimiseks palume Teid teha valik olemasolevate ärinimede hulgast, täita e-ankeet ning maksta 100 euro broneerimistasu. Juhul, kui firma broneerimine meie e-ankeedi abil tundub Teile ebamugav, saate teostada broneerimist meie kontoris, eelnevalt registreerides telefoni või e-posti teel. Sellel juhul saate broneerimistasu maksta sularahas meie kontoris.

Pärast ankeedis nõutud andmete esitamist ja broneerimistasu maksmist, kõrvaldatakse valitud firma vabamüügist ning kliendiga lepitakse kokku notariaalse vormistamise aeg. Edaspidi kliendi poolt kokkulepitud notariaalse vormistamise ajast keeldumise korral, broneerimistasu tagastamisele ega omandatava firma maksumuses arvestamisele ei kuulu.

Firma broneeritakse mitte pikema tähtajaga kui üks kuu. Nimetatud tähtaja ületamise korral broneeritud firma lastakse vabamüüki tagasi ja kliendi poolt makstud broneerimistasu jäetakse ABConsult omandusse teenustasuna.

Broneerimistasu maksmiseks kasutage palun meie pangakonto andmed:

Saaja: ABConsult Plus OÜ
Saaja arveldusarve (LHV): EE967700771002276093
Seletus: (valmisfirma nimi) broneerimistasu
Summa: 100 EUR

Välismaksekorralduseks:

LHV BIC/SWIFT: LHVBEE22

Valmisfirma broneeritakse kohe broneerimistasu meie arveldusarvele laekumise hetkel.

Uudised

Suvepuhkus

Alates 25. juunist kuni 17. juulini on  ABConsult  töötajad kollektiivpuhkusel.
21.06.2024

Kontaktisiku teenus

01.02.2023 jõustus Äriregistri seadus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle aadres asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujat. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all).

01.02.2023

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 06.09.2011

Uudised

© 2005–2024 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group