Tööõigus


Tööõigussuhete valdkonnas tekkib rohkem kui kusagil mujal vajadus lahendada konflikte nende suhete peaosaliste - töötaja ja tööandja - vahel.

Selliste situatsioonide vältimiseks osutavad ABConsult juristid abi töötajatega töölepingute, varalise vastutuse lepingute, töösisekorra eeskirjade, ametijuhendite koostamises ning esindavad tööandjate huve töövaidluskomisjonides.

Meie aitame tööõigussuhete osalistel vältida komplitseeritud olukordade tekkimist, kui aga selline olukord on juba tekkinud, - leiame sellest väljapääsemiseks ratsionaalse tee.

Uudised

Suvepuhkus

Alates 25. juunist kuni 17. juulini on  ABConsult  töötajad kollektiivpuhkusel.
21.06.2024

Kontaktisiku teenus

01.02.2023 jõustus Äriregistri seadus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle aadres asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujat. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all).

01.02.2023

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 06.09.2011

Uudised

© 2005–2024 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group