Raamatupidamine

Arvestades viimasel ajal tugevnenud fiskaalorganite kontrolli maksumaksjate tegevuse üle Eesti Vabariigis, muutub asjatundliku raamatupidamisarvestuse probleem järjest aktuaalsemaks.

ABConsult tegeleb raamatupidamisarvestuse pidamise ja maksuaruandluse koostamisega nii juriidiliste isikute kui ka füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks.

Meie spetsialistid aitavad Teid praktiliselt mistahes raamatupidamisalase küsimuse lahendamisel, on see siis deklaratsiooni täitmine, aastaaruande koostamine või täielik nõustamine, aga ka lohakailejäetud raamatupidamise kordaseadmine.

Meie aitame analüüsida Teie firmas tehtud või kavandatavaid finantsoperatsioone ja leida legaalsed teed Teie maksustamise minimiseerimiseks.

Kuna ABConsult’i tööfilosoofia üheks põhijooneks on individuaalne lähenemine igale meie kliendile, siis raamatupidamisalane teenindamise maksumus määratakse igal konkreetsel juhul eraldi kindlaks ja see sõltub paljudest faktoritest: töötajate arvust, dokumendikäibest, tegevusaladest, maksusüsteemist jm. Sellele vaatamata on allpool toodud ABConsult teenuste maksumuse kindlaksmääramise ligilähedane süsteem.

 


Kannete arv
kuni 50 kuni 100 kuni 150 kuni 200 kuni 250 kuni 300 kuni 350 üle 350

Hind kuus
150 euro 190 euro 225 euro 240 euro 260 euro 280 euro 300 euro eraldi kokkuleppel

 

Minimaalseks kuutasuks ettevõtja tegevuse puudumisel on 50 euro.

Hinnale lisandub käibemaks (22%)

Ülaltähendatud hinda makstakse alalise raamatupidamisalase teenindamise lepingu alusel ning see hõlmab endasse järgmist:

 • pearaamatu ja käibe-saldo aruannete igakuuline pidamine;
 • töötasu arvutamine;
 • käibemaksu, tulumaksu ja sotsiaalmaksu arvutamine;
 • igakuulise aruandluse (KMD, TSD ja VD) koostamine ja Maksu- ja Tolliametile esitamine;
 • aastaaruande koostamine ja Maksu- ja Tolliametile esitamine;
 • konsultatsioonid seoses osutatavate teenustega.

Kui Teie ei ole ABConsult kliendid, kuid Teil läheb vaja meie abi, on võimalik saada ühekordseid teenuseid, nimelt:

 • aasta- (samuti vahe-) bilansi ja kasumiaruande koostamine ning esitamine Maksu- ja Tolliametile - alates 140 euro;
 • likvideerimis- ja lõppbilansi koostamine - alates 140 euro;
 • statistikaaruannete koostamine ja esitamine - alates 40 euro;
 • töötasude kohta igakuulise aruandluse koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile - alates 40 euro;
 • igakuulise käibemaksuaruandluse koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile - alates 40 euro;
 • raamatupidamise siseeeskirja koostamine - alates 200 euro;
 • algdokumendi (kassadokumendid jm) vormistamine - 1 euro;
 • raamatupidaja töö Kliendi aadressil - 85 euro/tund, kuid mitte vähem 80 euro visiidi eest.

Alalistele klientidele osutatavate täiendavate teenuste tasu arvestatakse madalama tariifi järgi.

Uudised

Suvepuhkus

Alates 25. juunist kuni 17. juulini on  ABConsult  töötajad kollektiivpuhkusel.
21.06.2024

Kontaktisiku teenus

01.02.2023 jõustus Äriregistri seadus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle aadres asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujat. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all).

01.02.2023

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 06.09.2011

Uudised

© 2005–2024 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group