Uue ärinime variandid (muutmise vajadusel)

Juhul, kui olemasolevad ärinimed Teid ei rahulda, saate pakkuda oma variante, kandes neid lahtrisse „Uue ärinime variandid (muutmise vajadusel)”. Tuleb meeles pidada, et ärinimi peab selgelt eristuma teistest Äriregistrisse kantud ärinimedest. Et vältida sellist olukorda, kui Äriregister keeldub uue nime registreerimisest, pakkuge palun mitu ärinime varianti selleks, et me saaksime neid kontrollida ja valida nende hulgast kõige sobilikuma.

Sidevahendid

Lahtrisse „Sidevahendid” kandke palun telefonide ja fakside numbrid, e-posti aadressid ja muud sidevahendid, mida Te hakkate kasutama äriühingu kontaktidena. Vähemalt üks peab olema märgitud. 

Ostjate andmed

Selles osas tuleb näidata isikud, kes saavad osanikeks pärast OÜ omandamist.

Lahtris „Osalus kapitalis (kroonides)” näidake isiku pool omandatava osa suurus (nt 2 500 EUR, 1 000 EUR jne).

Vormi juurde tuleb lisada ostja skaneeritud isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart), milleks vajutage nuppu «Brows…» ja näidake tee dokumenti sisaldava failini.

Kui faili lisada ei õnnestunud, saatke palun see faksiga või e-postile: info@abconsult.ee.

Juhul, kui ostjaks on juriidiline isik, tuleb lisada selle esindaja isikut tõendava dokumendi koopia. Meie töötaja võtab Teiega ühendust täiendavate andmete saamiseks. Juhul, kui ostjaid on mitu, tuleb näidata igaühe andmed, vajutades nuppu „Lisa ostja”.

Juhatuse liikme andmed

Osa „Juhatuse liikme andmed” täidetakse analoogiliselt osaga „Ostjate andmed”. Juhul, kui ostjad ja juhatuse liikmed on ühed ja samad isikud, aitab, kui Te täidate kaks esimest lahtrit; isikut tõendava dokumendi koopia teistkordne lisamine ei ole vajalik.

Põhitegevusala

Kavandatud põhitegevusalaks tuleb valida ainult üks tegevusala, s.o valdkond, milles plaanitakse omandatava ettevõtte tegevust alustada. Põhitegevusala andmed on informatiivsed ja ei piira ettevõtte õigust tegutseda teistes valdkondades.

Notariaalse vormistamise sobiv aeg

Lahtris „Notariaalse vormistamise sobiv aeg” tuleb näidata kuupäev ja kellaeg, millal Teil oleks mugav ilmuda notari juurde ostu-müügilepingu sõlmimiseks. Võib juhtuda nii, et Teie poolt valitud täpne kellaeg (nt reede, kl 12:00) on juba kinni, seepärast palume näidata kuupäeva ja kellaaja vahemik, mille jooksul Te saate tulla notari kontorisse.

Lisainfo

Juhul, kui Teil on info, mis ei kuulu ühtegi ülaltoodud lahtrisse, palume näidata seda lahtris „Lisainfo”.